Dược Phẩm Phúc Yên chuyên phân phối chuyên nghiệp các sản phẩm Thuốc Tân Dược, Thức phẩm bảo vệ sức khỏe và Trang thiết bị y tế, tại các nhà thuốc địa bàn Miền Bắc.

 

Giấy chứng nhận GDP

Giấy chứng nhận GDP
Giấy chứng nhận GDP

Giấy phép đăng ký kinh doanh